Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 2

Skapad 2017-07-20 23:02 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Innehåll

Arbetsområde:

 

FN och barnkonventionen

 • Vad är barnkonventionen?
 • Barns rättigheter och skyldigheter
 • Vad är FN?
 • Barn i andra länder

 

Att leva i närområdet och i världen

 • Jämföra hur man kan bo i närområdet och i olika delar av världen
 • Varför vissa väljer att flytta i eller mellan länder
 • Vad behöver man för att leva?
 • Hur mycket kostar det att leva?
 • Hur levde man förr i tiden i Sverige? 

 

Högtidsboken

 • Olika högtider och traditioner i den mångkulturella almanackan.

 

Vi går i skolan

 • Klassregler
 • Förståelse för hur ett klassråd är upplagt samt hur det genomförs.
 • Olweus arbete

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Grupparbete och enskilt arbete, både inne och ute. 
 • Samtala och diskutera
 • Se faktafilm
 • Läsa faktatexter
 • Läsa skönlitterärt
 • Bildskapande
 • Sjunga sånger

Matriser

SO
SO årskurs 2

FN och barnkonventionen

 • SO  1-3   Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
På väg att uppnå
Uppnått
Jag kan berätta om vad barnkonventionen är för något
Jag kan berätta någon artikel och varför jag tycker att den är viktig

Att leva i närområdet och i världen

 • SO  1-3   Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3   Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3   Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
På väg att uppnå
Uppnått
Jag kan jämföra hur det var att leva förr och nu
Jag kan berätta om hur man kan bo i andra delar av världen
Jag kan berätta om vad som är viktigt för att leva

Högtidsboken

 • SO  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
På väg att uppnå
Uppnått
Jag kan berätta om några traditioner och högtider

Vi går i skolan

 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3   Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
På väg att uppnå
Uppnått
Jag följer klassens regler
Jag vet hur man håller och deltar i ett klassråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: