Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2017-07-24 12:42 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Språk och kommunikation i förskoleklassen, ht-17 En grovplanering

Innehåll

Innehåll

Att samtala och lyssna:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor, framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna.
 •  Samtal om innehåll och budskap i olika texter .

Ord och begrepp

 • Eleverna ska möta ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter
 • Få möjlighet att reflektera kring hur ord och yttranden kan påverka en själv och andra

Läsa och skriva

 • Eleverna får möjlighet att upptäcka och använda skrivtecken och andra symboler för att föra fram budskap. Rita och skriva egna böcker, sagor,  kom-i-håg-listor inbjudningar eller instruktioner är exempel på aktiviteter som kan anpassas efter elevernas förkunskaper.
 • Eleverna får genom högläsning och genom att se vuxna skriva en god förförståelse för vad skriftspråk är och varför man läser och skriver.
 • Inspirera eleverna att försöka läsa och skriva på egen hand.

 Metod

Genpedagogik 

 •  samarbete
 •  utmaningar
 • stöttning
 •  språket som verktyg
 •  grammatik som betydelseskapare
 • språket lärs bäst i ett sammanhang
 •  från helhet till delar
 •  visa på språkliga mönster

Lässtrategier enl "En läsande klass"

 • Leta nya ord och begrepp 
 • Sammanfatta och återberätta
 •  Scenariotänk, vad hade hänt om, varför, vad kunde vad händer sedan, hur hade du gjort.........?

 

Arbetssätt

 •  Bearbeta texter av olika slag med hjälp av olika uttryckssätt tex rita, skriva, dramatisera, filma samt andra skapande tekniker
 • Musik
 • Samtal om dagliga händelser och dilemman. Den vuxne skriver och ritar på tavla eller blädderblock som stöttning
 • Material som stimulerar berättande och samtal
 • Daglig läsning
 • Regelbundna biblioteksbesök
 • Bearbeta texter av olika slag med hjälp av olika uttryckssätt tex rita, skriva, dramatisera, filma samt andra skapande tekniker
 • Bokstavsinlärning
 • Musik
 • Minnesträning
 • Motorikövningar
 • Spel, pussel
 • Rollek
 • Ett pedagogiskt förhållningssätt där eleverna involveras i det dagliga arbetet
 • Elevernas intressen tillvaratas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: