👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2-3

Skapad 2017-07-26 18:33 i Ekenässkolan Stenungsund
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen samt få möjlighet att möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Arbetsätt - det här ska vi göra:

 • Använda olika redskap och träna balans, hopp och styrka t.ex. då vi har olika stationsövningar och hinderbanor.
 • Spela olika bollspel, lagsporter, träna friidrott inne och ute.
 • Leka olika lekar och röra oss till musik.
 • Rörelser till ”Röris ” ett Friskis och Svettis program.
 • Göra en orientering i närmiljön vårterminen i (år 3).
 • Träna inför skolans vårrus.
 • Arbeta med uppgifter om kroppen, kost, vila, fritid och förståelse om vad som gör att vi mår bra.
 • Åka till Sundhallen och simma/bada.

Bedömning - det här ska bedömas:

 • Din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Din förmåga att samarbeta och visa respekt  för andra.
 • Din förmåga att kunna simma 50 m (år 3).
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3