Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning med inspiration

Skapad 2017-07-27 13:28 i Valsätraskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vilken slöjd har du hemma? Välj ett slöjdföremål att ta inspiration från och skapa en design med urholkning där inspirationskällan syns i till exempel färg, form eller dekor.

Innehåll

Det här ska vi lära

Utvalda mål för arbetsområdet:

 • Du har skapat en design utifrån inspiration från ett specifikt slöjdföremål.
 • Du har skapat skiss samt en mall och/eller en ritning.
 • •Du har provat på att göra en urholkning och format ditt slöjdföremål. Du visar att du kan hantera verktyg och redskap. Du visar medvetenhet om arbetsmiljö och ergonomi.
 • Du har ett eget driv i arbetsprocessen (du har hjälp av instruktioner och handledning).
 • Du har berättat om kopplingen mellan din inspiration och ditt slöjdföremål.

 

Så här ska vi jobba

 1. Introduktion med inspiration
 2. Välj ett slöjdföremål som inspirationskälla (gärna hemifrån)
 3. Skissa en design
 4. Gör en mall/ritning
 5. Arbeta med urholkning och utsida
 6. Dokumentera med bild och berätta om din inspirationskälla

Så här ska du få visa

Du visar att du når målen genom:

 • Arbetet och dialogen kring arbetsprocessen
 • En dokumentation där du berättat om kopplingen mellan din inspiration och ditt slöjdföremål

 

 

Photo credit: bygdb - Gianni Del Bufalo (CC BY-NC-SA) via Foter.com / CC BY-NC-SA

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Urholkning med inspiration

E
C
A
DESIGN
Du har skapat en design utifrån inspiration från ett specifikt slöjdföremål.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
PLANERING
Du har skapat skiss samt en mall och/eller en ritning.
 • Sl  7-9
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
HANTVERK
Du har provat på att göra en urholkning och format ditt slöjdföremål. Du visar att du kan hantera verktyg och redskap. Du visar medvetenhet om arbetsmiljö och ergonomi.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du tänker på miljön t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen. Du visar viss medvetenhet om arbetsmiljö och ergonomi, t ex genom att använda hörselskydd och använda korrekta arbetsställningar vid påminnelse.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du tänker på miljön t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen. Du visar viss medvetenhet om arbetsmiljö och ergonomi, t ex genom att använda hörselskydd och använda korrekta arbetsställningar vid påminnelse.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du visar medvetenhet om miljöaspekterna och tar egna initiativ t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen. Du visar stor medvetenhet om arbetsmiljö och ergonomi, t ex genom att på eget initiativ använda hörselskydd och använda korrekta arbetsställningar framgångsrikt.
DRIV
Du har ett eget driv i arbetsprocessen (du har hjälp av instruktioner och handledning).
 • Sl  7-9
Du genomför uppgiften och väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du genomför uppgiften och väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du genomför uppgiften och väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
DOKUMENTATION
Du har berättat om kopplingen mellan din inspiration och ditt slöjdföremål.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: