👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gällingeskolan Lpp-mall (SO - Forntiden)

Skapad 2017-07-28 13:06 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du kommer att få mer kunskap om att människans första historia kallas för forntiden och vilka olika åldrar de bruka delas upp i. Du kommer också få lära dig mer om hur man bygger upp en tidslinje från istiden fram till idag. Källor: Boken om SO 1-3 och Lgr11.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med sten-, brons- och järnåldern. Vi kommer att lära oss hur människor levde under de olika tidsåldrarna och jämföra med hur människor lever idag. Vi tar upp hur människor bodde, åt, klädde sig, använde för redskap, vilka arbetsuppgifter män och kvinnor hade och hur barn hade det.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i SO - Forntiden ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- få mer kunskap om de olika tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

- du kan  beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

- du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

- du kan beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och använda rätt ord och begrepp.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- känna till om de olika tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

- du ska kunna beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

- du ska kunna i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

- du ska kunna beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i använda rätt ord och begrepp.

Undervisning

- Läsa ur boken om SO 1-3 i kapitlet "Forntiden".

- Titta på filmer om forntiden.

- Läsa böcker om forntiden.

- Rita och måla om forntiden.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är aktiv på lektionerna.

- du kan beskriver hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

- du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

- du kan  i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3