Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 4

Skapad 2017-07-29 16:20 i Åtgärdsprogram - provskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matematik
Grundskola 5 Matematik
Finns det bara ett sätt att lösa problemet? Kan det finnas olika metoder och strategier? Vad passar bäst för dig? Det är det vi ska ta reda på! Vi prövar oss fram tillsammans.

Innehåll

Syfte

 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Vad säger läroplanen?

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Vad ska vi lära oss?

 • Att använda olika metoder
 • Att pröva olika strategier
 • Att samarbeta
 • Att använda ett matematiskt språk
 • Att argumentera
 • Att välja och värdera strategier och metoder

Vilka förmågor ska vi utveckla?

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Bedömning - Hur ska vi visa våra förmågor och vad vi lärt oss?

 • Genom muntliga redovisningar
 • Genom diskussioner
 • Genom skriftliga uträkningar och förklaringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: