👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering engelska lyssna, läsa och förstå 2017-2018

Skapad 2017-08-01 11:11 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Grundskola 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte

 • Du ska bli bättre på att förstå det du läser och hör på engelska.
 • Vi tränar också på att lyssna, läsa och förstå engelska för att du ska bli bättre på att tala och skriva engelska.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att:

 • Lyssna på enkel talad engelska genom filmer, texter, sånger, samtal och dialoger.
 • Läsa olika texter, instruktioner och beskrivningar.
 • Träna på att finna fler strategier för att förstå, som att läsa hela stycket för att då förstå helheten, slå upp ordet i en ordbok, fråga en klasskamrat/läraren...
 • Lyssna på engelska från olika delar av världen.
 • Träna på hur ord och språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna på att förstå genom att :

 • Läsa och arbeta med olika texter.
 • Lyssna på olika samtal, dialoger, sånger och se filmer.

Det här kommer vi att bedöma:

Vi kommer att titta på hur du:

 • Förstår enkel engelska i tal och skrift, exempelvis genom läsförståelsetest och hörförståelsetest samt arbetet i klassrummet.

Vi jobbar mot kunskapskraven i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesplanering engelska lyssna, läsa och förstå 2017-2018

F
E
C
A
Du
förstår... av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
inte ännu tillräckligt
det mest väsentliga
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Du
visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera...
innehållet på ett otillräckligt vis
innehållet i enkel form
innehåll och detaljer i enkel form
innehåll och detaljer utförligt
Du
följer budskap och instruktioner i innehållet med...
ännu inte godtagbart resultat
godtagbart resultat
tillfredsställande resultat
gott resultat
Du
underlättar för din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna genom att du väljer och använder dig...
har ännu ingen strategi
av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning av strategier för lyssnande och läsning
Du
kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper...
kommenterar ännu inte
i enkel form
i enkel form
översiktligt