👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering engelska skriva 2017-2018

Skapad 2017-08-01 12:46 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Grundskola 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte

 • Du ska bli bättre på att formulera dig i skrift på engelska.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att:

 • Träna på att skriva olika slags texter.
 • Träna stavning, sambandsord (hur vi binder ihop meningar), hur man kan inleda och avsluta texter, samt grammatiska strukturer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna på att skriva genom att:

 • Skriva och arbeta med olika texter.
 • Läsa olika texter och utifrån de utveckla skrivandet.

Det här kommer vi att bedöma:

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • Skriver och bearbetar dina texter.

Vi jobbar mot kunskapskraven i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesplanering engelska skriva 2017-2018

F
E
C
A
Du
formulerar dig i skriftliga framställningar av olika slag...
ännu inte begripligt
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Du
förtydligar och varierar din kommunikation genom att bearbeta dina framställningar och gör...
inga förbättringar
enstaka enkla förbättringar
enkla förbättringar
enkla förbättrningar
Du
uttrycker dig i skriftlig interaktion...
ännu inte begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du
kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper...
kommenterar ännu inte
i enkel form
i enkel form
översiktligt