👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering engelska tala 2017-2018

Skapad 2017-08-01 14:06 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Grundskola 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte

 • Du ska bli säkrare på att prata engelska.
 • Du ska bli bättre på att förstå och göra dig förstådd på engelska.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att:

 • Träna talet genom att lära oss fler ord, fraser och uttryck på engelska.
 • Träna på uttal, intonation (betoning) och ställa frågor och ge svar.
 • Träna på olika sambandsord (hur vi binder ihop meningar).
 • Träna på att tala fritt (interaktion med andra) och göra olika slags presentationer (produktion).

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna på att prata engelska genom att:

 • Samtala i smågrupper utifrån olika ämnen.
 • Svara på frågor från läraren, ibland i smågrupper ibland i storgrupp.
 • Spela in dig själv och lyssna på detta.
 • Göra förberedda presentationer på engelska.

Det här kommer vi att bedöma:

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • Uttrycker dig muntligt i en presentation.
 • Uttrycker dig muntligt när du pratar med andra (interaktion).
 • Försöker hitta lösningar för att "komma runt" ett ord eller uttryck som du inte kommer på.

Vi jobbar mot kunskapskraven i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesplanering engelska tala 2017-2018

F
E
C
A
Du
formulerar dig muntligt i framställningar (presentationer) av olika slag...
ännu inte begripligt
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Du
uttrycker dig i muntlig interaktion...
ännu inte begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du
väljer och använder dig av... som löser problem i och förbättrar interaktionen
har ännu ingen strategi
någon strategi
av några olika strategier
flera olika strategier