👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Borgen Planering, analys, utvärdering

Skapad 2017-08-01 14:22 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Här finns undervisningsgruppens planering, analys och uppföljning.

Kopplingar till läroplanen

  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
    Lpfö98 Rev. 2016