👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BFL 17/18

Skapad 2017-08-01 14:41 i Reveljens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
BFL - undervisning. Delmål 17/18 • Ökad tillgänglighet - att organisera en förskola som är tillgänglig för alla barn. • Ökad samsyn på uppdraget och de pedagogiska relationerna. • Fokus på vilka förutsättningar verksamheten ger barngruppen och det enskilda barnet. • Ord och begrepp som kan vara en hjälp i att utveckla ett gemensamt yrkesspråk

Innehåll

 
Kopiera Redigera Publicera
Ta bort
 
Förskola
 
 
Skapad 2016-10-12 av Eva Grandelius i Almbackens förskola, Lund Förskolor | Baserad på "BFL arbetsplan läsår 15/16" från Fågelsångs förskola, Lund Förskolor | Redigerad sen
 
ast 2016-10-12 av Eva Grandelius
 

Innehåll

Mål för BFL

MÅL: Professionsutveckling
EFFEKTER:
• Pedagoger upplever att de har fått en ökad förståelse för sitt uppdrag.
• Pedagoger tar oftare avstamp i eller refererar till forskning.

MÅL: Utvecklad undervisnings praktik
EFFEKTER:
• Alla pedagoger har provat göra något på ett annat sätt än det vanliga.

MÅL: Högre läroplansuppfyllelse
EFFEKTER:
• Pedagoger kan förklara vad det de gör i verksamheten faktiskt gör för barnens utveckling och lärande samt kan visa det i en dokumentation.

MÅL: Metod och samtal
EFFEKTER:
• Pedagoger upplever att det är meningsfullt innehåll i samtalen och reflektionerna de har tillsammans med kollegorna
• Pedagoger upplever att samtalen med kollegorna har utvecklat deras eget arbete.

Allas ansvar för samtalen

Fågelsångs och Almbackens förskolors BFL-samtal

Vi vill tydliggöra för oss alla hur vi ska nå högre måluppfyllelse genom våra BFL-samtal, vilket ansvar vi har. Vi tror att desto mer vi vet om hur våra BFL-samtal ska bedrivas, desto större och djupare blir det kollegiala lärandet! ALLAS ANSVAR ATT GRUPPEN UTVECKLAS.

SAMTALSLEDAREN:

  • ser till att alla kommer till tals och fördelar ordet
  • ser till att gruppen håller sig till ämnet
  • ser till att gruppen håller sig till mötesstrukturen

DELTAGAREN I GRUPPEN:

  • deltar i diskussionen
  • utför de uppgifter som gruppen kommer fram till

SAMTALEN:

  • är värderingsfria
  • vi ger inte varandra några råd
  • vi säger inte "så här har vi redan gjort"
  • vi relaterar inte till vår egen erfarenhet/karta utan utgår från den som har ordet