Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår världsdel

Skapad 2017-08-01 19:35 i Hällingsjö skola Härryda
Geografi åk 5, våren 2016
Grundskola 5 Geografi
I vår ska ni i femman få lämna Norden och ge er ut i Europas övriga länder. Ni kommer bland annat att få lära er om ländernas natur och kultur, om deras läge och städer. Så glöm inte passet, för nu åker vi!

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. (Lg 11)

Vad ska vi lära oss?

 • att namnge och placera länder, stora städer, berg och vatten 
 • att beskriva och göra jämförelser om t.ex. Europas natur, klimat och naturtillgångar, areal, folkmängd samt vad människor livnär sig på
 • att hantera information från olika källor, t.ex. kartböcker, läromedel, tabeller, internet
 • att resonera och diskutera kring frågor som gäller Europa

Hur ska vi lära oss detta?

 • se film
 • läsa faktatexter
 • undersöka med hjälp av kartor och andra källor
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta enskilt och i grupp

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • resonera om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
 • använda geografins ord och begrepp
 • undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker 
 • resonera om olika källors användbarhet
 • beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Matris för Europas geografi

Europa

Nivå 1
Nivå 2
Europas namngeografi
Du placerar ut några europeiska länder och huvudstäder på en karta. Du placerar ut några hav, berg eller öar på en karta.
Du placerar ut de flesta europeiska länderna, huvudstäderna på en karta. Du placerar ut de flesta hav, berg eller öar på en karta.
Ord och begrepp
Du använder ämnesord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du använder några geografiska ord och begrepp.
Du använder många geografiska ord och begrepp.
Landskap, resurser och befolkning
Du gör jämförelser/analyser genom att jämföra befolkningen i olika länder, klimat, naturtyper, folkmängd.
Du gör enkla jämförelser.
Du gör utvecklade jämförelser.
Källor
Du visar att du kan söka information, samla information t.ex. genom att använda kartbok, faktaböcker. Du resonerar om källornas användbarhet.
Du samlar fakta från en eller några olika källor. Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du samlar fakta från flera olika källor. Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Natur och kulturlandskap
Du resonerar om processer som formar och förändrar jordytan och vilken betydelse det kan få för människor och natur.
Du resonerar enkelt om processer som formar och förändrar jordytan och vilken betydelse det kan få för människor och natur.
Du resonerar utvecklat om processer som formar och förändrar jordytan och vilken betydelse det kan få för människor och natur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: