Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår planet åk 8 ht 2017

Skapad 2017-08-02 09:18 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 8 Fysik Kemi Biologi
Under temat vår planet kommer vi jobba med ämnenas små byggstenar, blandningar och hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 • göra systematiska undersökningar
 • granska information, ta ställning och kommunicera.

Du kommer träna på att använda alla dina kunskaper i NO för att komma på konsekvenser i miljö frågor. Du kommer få öva på att hitta, granska information och fundera på eventuella konsekvenser.

Vi kommer fokusera på att göra systematiska undersökningar i först i temat och åter komma till det i början av följande tema. Under den senare delen av temat kommer fokus mer ligga på att granska information, ta ställning och kommunicera.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- olika typer av blandningar och hur vi kan separera dessa
- om kol och kolföreningar- om ekosystem och potentiella konsekvenser av förändringar i ekosystemet
- hållbarutveckling och att göra en livscykelanalys
- begreppen atom, kemisk förening, blandning, jon, elektron, neutron, proton
-
nya viktiga begrepp såsom slamning, emulsion, lösning, extraktion, filtrering, indunstning och destillering.

 

 Undervisning/Metoder

Vi kommer ha:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
Laborationer
Exkursion (fältstudie)
Eget arbete

Bedömning och redovisning

Ni kommer bedömmas på

I första delen kommer ni bedömmas på

Praktiskt genomförande av laboration
Labborations rapport

Någon mindre test

I andra delen kommer ni bedömmas på

Några mindre tester
Redovisning av eget arbete

 

I den blåmatrisen bedöms i detta område:

I biologi:

 • ekosystem, flöden och kretslopp

I kemin:

 • Kemiska processer och samband i naturen

 

I alla ämnena

första delen av temat: 

 • Använd utrustning
 • Resultat, modeller & teorier
 • Resultat, rimlighet & förbättring
 • Dokumentera undersökningar

andra delen av temat: 

 • Påverkan på miljö & hållbar utveckling
 • Söka information
 • Använda information & anpassa framställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: