Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Löten skriva Café Beethoven

Skapad 2017-08-02 09:32 i Lötenskolan Flen
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 6
Grundskola 6 Svenska
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Café Beethoven

Konkretisering av mål:

Under arbetsområdet ska eleverna …

• kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• förstå syftet med olika texttyper

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

Hur undervisningen kommer att gå till

Klassen/gruppen arbetar med en text i taget enligt någon av dessa arbetsgångar:

• Arbeta tillsammans: Klassen/gruppen läser en text tillsammans och samtalar om den

• Arbeta i grupp eller enskilt: Eleverna arbetar med uppgifter kring textens uppbyggnad och språkliga drag.

• Ytterligare arbete: Eleverna skriver egna texter på samma tema som i elevboken. 

Vi följer den här modellen:

• Steg 1: Läs och analysera texten. Eleverna markerar de olika delarna och arbetar sedan vidare med uppgifter kring textens struktur.

• Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som utmärker texttypen.

• Steg 3: Klassen/gruppen skriver en gemensam text enligt modellen för texttypen.

• Steg 4: Eleverna skriver en egen text. Lärare och elev bedömer tillsammans texten

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

• förstå syftet med de olika texttyperna.

Eleven får i slutet av kapitlet visa sina förmågor i ett individuellt test, Visa att du kan. Testet bedöms och lärare och elev formulerar tillsammans nya mål.

Uppgifter

 • Din biografi - återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav i slutet av åk 6

E
C
A
Du kan
skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Du kan
på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan
skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: