👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett sommarögonblick

Skapad 2017-08-02 10:37 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 8 Svenska

En härlig sommar är till ända och du har säkert massor av minnen från den. I den här skrivuppgiften ska du få arbeta med att berätta om ett sommarögonblick.

Innehåll

 Mål med uppgiften

Du ska:

- förbättra ditt sätt att beskriva en känsla, en upplevelse med ord
- använda minst tre ord som är nya för dig
- dela in din text i stycken samt använda skiljetecken samt stavningsregler på ett i   huvudsak korrekt sätt
- bearbeta din text efter kamratrespons

Bedömning

Vad?

Din förmåga att uttrycka dig i skrift

Hur?

Skriva en beskrivande text om ett sommarögonblick 

Matriser

Sv
Ett sommarögonblick

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll och anpassning till läsaren
Du har berättat kortfattat om och reflekterat över en känsla, en upplevelse från sommaren som gått. Du har beskrivit kortfattat och enkelt om hur du tänker och känner. Du använder dig av enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du har berättat om och reflekterat över en känsla, en upplevelse från sommaren som gått. Du har beskrivit mer utförligt om hur du tänker och känner. Du använder dig av utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du har på ett fylligt och personligt sätt berättat om och reflekterat över en känsla, en upplevelse från sommaren som gått. Du har beskrivit utförligt och med underbyggda argument hur du tänker och känner. Du har med flera olika exempel som förklarar och beskriver.
språklig variation
Du använder ett enkelt språk men varierar i bland ordval (t.ex. med synonymer och meningsbyggnad).
Du använder ett varierat språk och använder ofta t.ex. synonymer, olika meningsbyggnad och liknelser.
Du har ett detaljrikt, målande och personligt språk.
Skiljetecken och stor bokstav
Du använder oftast rätt skiljetecken och stor bokstav på rätt plats.
Du använder rätt skiljetecken och stor bokstav på rätt plats.
Du använder rätt skiljetecken, även kommatecken, och stor bokstav på rätt plats. Ditt sätt att använda skiljetecken ger texten struktur och liv.
Styckeindelning och textens uppbyggnad
Det finns en röd tråd och läsaren förstår vad du har skrivit. Du gör enkla reflektioner. Du delar ibland in texten i stycken och din text har en enkel uppbyggnad.
Som läsare har man lätt att följa med i texten och kan förstå det du har skrivit. Du gör reflektioner. Du delar in texten i stycken. Din text har en relativt komplex uppbyggnad.
Som läsaren förstår man tydligt dina väl underbyggda reflektioner. Du delar in texten i stycken på ett sätt som underlättar läsningen. Din text har en komplex uppbyggnad.
Stavning och särskrivning
Du stavar vanliga ord rätt. Särskrivning förekommer i bland.
Du stavar väl och din text är korrekt.
Din text är språkligt korrekt.