👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torn och broar

Skapad 2017-08-02 13:52 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Planering, ritning, samarbete, praktiskt arbete och dokumentation
Grundskola 9 Teknik
Vi jobbar med byggteknik, ritningar, hållfasthet och tekniska rapporter.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig om vad som påverkar hur stark en byggnation blir.
Du ska träna på att arbeta praktisk i grupp och bygga en modell av en verklig bro.
Du ska lära dig att rita skalenligt
Du ska träna på att skriva en teknisk rapport.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba med tre kapitel om hållfasthet och ritningar och svara på frågor kring detta.
Hållfasthet - Att bygga starkt. 5 frågor
Broar och dammar. 4 frågor
Ritningar. 2 frågor
Arbetsuppgifter ur Teknik Direkt. Gör uppgifterna 1, 2, 5 och 6. Para ihop rätt bro med sin typ och översätt de engelska begreppen.
Lämna in via inlämningar.

Ni ska i grupp om 6-7 personer bygga ett torn enbart med hjälp av papper och lim. 

Du ska göra en ritning med mått av en legoanka och lämna in. ENSKILT ARBETE!

Ni ska i grupp om 4 personer bygga en bro. 
Gruppen ska göra en gemensam skalenlig ritning med korrekta mått.
Du är ensam ansvarig för din tekniska rapport.

Dokumentation av brobygget

Du ska kontinuerligt dokumentera ditt arbete med text och bild och, när bron är färdig, sammanfatta och utvärdera arbetet i en teknisk rapport.
Skriv och lägg in bilder i ett word eller pages under arbetets gång. Det ska du sedan använda som underlag till din tekniska rapport. När du är färdig sparar du som pdf och laddar du upp din rapport på Unikum - inlämningar. Dokumentationen är personlig. Ni får INTE skriva ihop!

Varje lektionstillfälle ska du skriva några rader i byggloggen. Du ska också lägga in foton från byggprocessen.

 • Vad har ni gjort idag?
 • Hur har arbetet gått? - använd precisa och varierade adjektiv. Ordet ”Bra” berättar inte så mycket.
 • Hur har samarbetet fungerat?
 • Vad kunde ni ha gjort annorlunda?

När bron är klar gör du en utvärdering av ditt arbete där du berättar vad som fungerade, vad ni kunde ha gjort bättre, vad som var roligt, svårt, irriterande eller vad du själv tycker är viktigt. Du berättar också om vad som påverkar hållfastheten på bron och var krafterna påverkar fundamentet.

Delmoment

Val av material för konstruktion och väga för och nackdelar kring dessa. Ex: trä, kartong, papper, plast, glas, metall, textil

Olika tekniker att sammanfoga material. Ex: lödning, limpistol, papperslim, limstift, gem, tejp, snöre

Kunna samarbeta mot ett gemensamt mål

Dokumentera arbetet och reflektera över kvalitet och olika val.

Mall för den tekniska rapporten

Namn: Ditt namn och klass

Gruppmedlemmar: Alla som var med i gruppen

Datum: När du lämnade in den

Rubrik (Vad är det för typ av bro/vilken bro har ni byggt en modell av?)
Kort beskrivning. Berätta med 1-2 meningar vad rapporten handlar om

Material: Vad har ni använt för material. Var så noga som möjligt och försök att använda rätt begrepp. Dela gärna upp det.
Ex:
Fundament: Kartong, glasspinnar….
Brobana: Plywood, tändstickor…
Upphängning: Garn, sugrör, glasspinnar…

Ritning: Fotografera ritningen med alla mått och infoga i din rapport.

Utförande: Texten här ska vara enbart objektivt beskrivande. (Inget ”det blev snyggt” eller ”det var roligt” eftersom det är personligt tyckande)

Det är här du skriver byggloggen. Vad har ni gjort och varför valde ni att göra så? Vilken teknik och vilket material använde ni. Här är det de tekniska detaljerna som är intressanta. ”Jag limmade ihop kartonger till ett fundament” berättar egentligen ingenting. Hur sitter delarna ihop? Med flikar? Med tejp? Vilket lim använde ni och varför valde ni den sorten? Försök vara kortfattad men ta med de viktiga detaljerna.
Gick konstruktionen sönder? Blev den sned? Varför blev det fel och hur lagade ni/förbättrade ni den då?

Om det är möjligt – ta med bilder som beskriver. Du behöver inte ha en bild på varje byggmoment men det är bra om du har med några bilder som tydligt visar er konstruktion. Närbilder på upphängning eller fastsättningar är bra.

Resultat: Här berättar ni vad resultatet blev. Blev det som ni hade planerat? Ser bron ut som på ritningen? Om inte, varför är det annorlunda? Hur har ni tänkt när det gäller hållfasthet? Tryckkrafter, dragkrafter, armering, fackverk?

Samarbete: Här får du berätta om det som har fungerat eller inte fungerat i gruppen. Har alla deltagit eller är det någon som har latat sig?

Sammanfattning: Här får du berätta vad du tycker om uppgiften och resultatet. Det är här du berättar hur snygg och episk er bro blev. Här vill jag också se en översiktsbild på er bro och den ni har haft som förlaga. De bilderna är obligatoriska!

 

Uppgifter

 • Legoankan

 • Byggteknik inlämningsuppgifter

 • Bro Teknisk rapport

Matriser

Tk
Broar och torn

F
E
C
A
Tornet
Hur väl du deltog i uppgiften med tornet.
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
Du deltog inte aktivt i arbetet.
Du har deltagit i tillverka eller montera ihop delar.
Du har dessutom bidragit med förslag om hur tornet ska se ut.
Du har dessutom bidragit med genomförbara förslag om hur byggelementen ska tillverkas eller monteras.
Ritteknik Ankan
Hur korrekt du har gjort din ritning av ankan. Antingen i dator eller för hand.
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du har inte lämnat in någon ritning.
Du har gjort en enkel ritning med några mått.
Du har gjort en skalenlig ritning i minst 3 vyer och fått med några viktiga mått. Linjerna är raka och vinklarna är 90 grader.
Du har gjort en noggrann och skalenlig ritning (ej 1:1) i alla nödvändiga vyer. Ritningen är helt korrekt måttsatt. I stort sett alla mått är med. Du har lämnat in i tid.
Ritning
Kvalitet på ritningen över bron
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
Du har inte lämnat in någon ritning.
Ni har gjort en enkel teckning eller skiss med få detaljer och du har bifogat den till rapporten
Ni har gjort en ritning i 3d eller i flera vyer med många detaljer och du har bifogat den till rapporten
Ni har gjort en tydlig ritning i 3d eller flera vyer med tydliga detaljer och mått och du har bifogat den till rapporten
Byggande
Gruppens arbete
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Ni har inte gjort någonting bedömningsbart.
Ni har byggt en bro som håller för 1 kg. Ni har fått en hel del hjälp med konstruktionen. Du har deltagit i arbetet
Ni har byggt en stadig bro som håller för minst 1 kg. Bron är noggrant ihopsatt. Ni har fått lite hjälp med konstruktionen men i övrigt arbetat självständigt. Du har deltagit aktivt och även tagit en del initiativ.
Ni har byggt en snygg och stadig bro som håller för minst 1 kg. Bron är väl genomtänkt, stadig och noggrant ihopsatt. Ni har fått några tips av läraren men har för det mesta klarat er själva. Du har varit drivande i arbete och har hela tiden haft koll på vad som behöver göras.
Dokumentation
Hur väl du har dokumenterat arbetet
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du har inte lämnat in någon rapport
Du har skrivit en sammanfattning och lämnat in den. Den innehåller minst en bild på er bro och en beskrivning över hur ni har byggt bron.
Du har skrivit en teknisk rapport där du använder rätt begrepp och har lämnat in den i tid. Den innehåller: materiallista, ritning, beskrivning över byggprocessen med bilder, argumenterande text om resultatet och en sammanfattning.
Du har skrivit en genomarbetad teknisk rapport med genomgående rätt begrepp och lämnat in den i tid. Den innehåller: komplett materiallista, ritning, tydlig beskrivning över byggprocessen med förtydligande bilder, förklarande och argumenterande text om resultatet och en genomtänkt sammanfattning. Du har lämnat in i tid.
Samarbete
Hur väl ni har jobbat ihop
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Ni har inte samarbetat
Alla i gruppen har bidragit. Ni har varit sams.
Alla i gruppen har fått komma till tals och ni har lyssnat på varandra. Ni har hjälpts åt med arbetsuppgifterna.
Alla i gruppen har fått komma till tals och ni har lyssnat på varandra. Ni har gemensamt tagit beslut som alla sedan har följt. Ni har hjälpts åt med arbetsuppgifterna och stöttat varandra på ett positivt sätt.
Inlämningsuppgifter
Hur väl du har arbetat med de uppgifter du har fått. * Hållfasthet, Att bygga starkt - 5 frågor * Broar och dammar - 4 frågor * Ritningar - 2 frågor * Arbetsuppgifter nr 1,2,5,6 och para ihop broar.
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  E 9
Du har inte lämnat in tillräckligt många inlämningsuppgifter.
Du har svarat på minst 8 av de 11 instuderingsfrågorna.
Du har svarat på alla instuderingsfrågor. Du har dessutom lämnat bra svar på minst 2 av arbetsuppgifterna och du har parat ihop broarna.
Du har svarat på alla instuderingsfrågor. Du har dessutom lämnat genomtänkta svar på alla arbetsuppgifterna, du har gjort språkövningen och du har parat ihop broarna. Du har lämnat in i tid. Du har lämnat in i tid.