Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom Sverige

Skapad 2017-08-03 14:02 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Geografi
Vet du att Sverige är tre gånger så långt som det är brett och att Sverige är det största landet i Norden? Ändå kommer vi först på nittonde plats i Europa om vi jämför hur många människor som bor i de olika länderna. Sverige är ett land som rymmer så mycket! Djupa skogar, höga fjäll, bullrande städer, släta klippor, stora åkermarker och vindlande älvar. I vårt arbetsområde lär vi oss mer om Sveriges olika landskapstyper och vårt lands natur-och kulturgeografi. Vi undersöker vilka spår inlandsisen har lämnat i vår natur, varför våra berg inte är så höga och var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige. Vi tittar också närmare på var människor bor i vårt land och vilka orsaker det kan finnas till att människor flyttar. Vi lär oss också om Sveriges olika naturresurser. Vi lär oss mer om hur kartor kan användas för att lära oss mer om vårt land. Vi tränar på att använda väderstrecken, kartans tecken och färger samt hitta rätt i en atlas. Dessutom tränar vi på Sveriges namngeografi.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).
Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur på olika platser i vårt land.
Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka 

REDOVISNING

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara:
Vilka utmärkande drag kan du se hos de olika landskapstyperna i Sverige?
Vilka spår har inlandsisen lämnat efter sig?
Hur hittar du på en karta?
Hur tyder du kartans tecken och färger?
Vilka naturresurser finns i Sverige och hur används de?
Var bor de flesta människorna i Sverige?
Vilka orsaker kan det finnas till att människor flyttar?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: