👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husdjuren på Island (Beskrivande text)

Skapad 2017-08-03 14:21 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Vilka husdjur finns det på Island? Vi ska ta reda på det. Dessutom kommer du få velja ett av djuren och bli expert på det.

Innehåll

Arbetsformer

Vi använder oss av cirkelmodellen för genrebaserad undervisning som består av fyra faser. 
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skapa/skriva en gemensam text.
4. Berätta/skriva en egen text.

 • Temat börjar med en diskussion om husdjur. Vi skriver en tankekarta för att se vad vi redan vet.
 • I början jobbar eleverna tilsammans med läraren för att lära sig olika saker om två av djuren, för att träna på hur man kan göra för att samla information om djuren. Vi ökar ordförrådet kring temat och jobbar lite med isländska låtar kring djuren och rättstavning. 
 • Eleven använder sin arbetsbok för att skriva information till varje djur och klistra in låtar och annat som passar.
 • Vi arbetar med enkla faktatexter om djur. Vi granskar hur de ska se ut och skriver en gemensam faktatext om kor.
 • Varje elev får välja ett husdjur att bli "proffs" på och skriver en egen faktatext som vi också presenterar till våra klasskamrater.

Mål

 • Att eleverna läser på sitt modersmål och utökar sitt ordförråd kring temat.
 • Att eleverna lär sig att skriva ord och längre sammanhängande meningar kring temat.
 • Att eleverna blir bättre på att tala, lyssna och samtala på sitt modersmål.
 • Att eleverna kan presentera muntligt ett av husdjuren som eleven väljer själv.
 • Att eleverna lär sig att skriva en enkel faktatext.
 • Att eleverna lär sig om isländska husdjur och livet på bondgården.
 

Bedömning

 • Jag återkopplar kontinuerligt till eleverna gällande deras läs- och skrivförmåga.
 • Eleverna får feedback på sin faktatext och sin presentation från lärare men också klasskamrater.

Arbetsperiod

8-10 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3