Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk/återvinning åk 6

Skapad 2017-08-04 14:15 i Resarö skola Vaxholm Stad
Skapa något nytt av något gammalt. Ämnesövergripande arbete mellan textil och trä och metallslöjd.
Grundskola 6 Slöjd
Du kommer att göra något nytt av något gammalt dvs. arbeta med återvinning. OBS! Ta med återvinningsmaterial hemifrån, något du kan arbeta med t.ex. ett par jeans eller andra typer av använda kläder som du eller någon i familjen (släkt, vänner eller grannar inte använder längre etc. Du får även gärna ta med mjuka använda kläder/textilier/filtar som klipps sönder och kan användas som stoppning inuti sittpuffen varvat med vadd från skolan. Titta vad du kan hitta och försök att vara ¨påhittig och kreativ! Du ska med detta material skapa en sittpuff med ett mönster skapat av lappteknik. Följande tekniker ska ingå; sömnad/handsömnad/stickning/metallarbete och ytterligare minst en valfri teknik t.ex. broderi, applikation, handgjort tryck, pärldekoration eller liknande teknik.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet:

 • Skapa en sittpuff med någon form av lappteknik
 • Återanvända gammalt material och skapa nytt av det - en miljöaspekt
 • planera - rita och skissa ditt arbete och hitta inspirationsbilder
 • bli bättre på att använda de redskap och maskiner som behövs och använda de kunskaper du redan har
 • du skriver i din loggbok och utvärdering vad du arbetat med och hur arbetet har gått och varför (dokumenterar arbetet)
 • Främst tränar vi på att arbeta kreativt med att uttrycka ett personligt uttryck. Men vi tränar också på att under arbetsprocessens gång kunna planera, ta egna initiativ, arbeta efter muntliga praktiska och skriftliga instruktioner, driva projektet framåt delvis på egen hand och reflektera över hur arbetet gick i slutet av lektionen

Undervisningen i klassrummet

 • Obs! Ta med återvinningsmaterial hemifrån, något du kan arbeta med för att skapa din sittpuff t.ex. ett par jeans eller olika slags kläder som du/någon i familjen inte använder längre etc. Titta vad du kan hitta och försök att vara påhittig och kreativ!
 • Leta efter inspiration till en sittpuff som är skapade av gamla textilier i kombination med stickad detalj metallbricka och annan dekoration
 • Göra en enkel skiss / planering med inspirationsbild från t.ex. internet
 • Utforma och tillverka en produkt utifrån någon förbrukat material med hjälp av instruktioner / arbetsbeskrivning.

   Använd 4 olika tekniker eller fler t.ex. ;

 • Sömnad/handsömnad
 • Sticka en mindre detalj som ska sitta på puffen
 • Metall bricka med stansad text
 • Dekorera med pärlor/broderi/handgjort tryck/applikation eller liknande

 

 • Utvärdera ditt arbete med bild och text med hjälp av datorn i Unikum i din lärlogg- lägg in info under slöjd.
 • Ditt arbete ska ta minst 8 lektioner men det måste bli klart under denna termin tillsammans med en ifylld utvärdering.

 

Bedömningen baseras på elevens förmåga att;

 • du har en egen kreativ idé till ditt arbete och kan följa de instruktioner du behöver
 • du använder till största delen återvunnet material och tänker miljömässigt
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg som behövs
 • du ser till att ditt arbete går framåt  med hjälp av instruktioner och delvis tar egna initiativ till att driva arbetet framåt 
 • du skriver i din loggbok och utvärdering vad du arbetat med, hur arbetet har gått och varför slutresultatet blev som det blev

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Kunskapskraven år6 i matrisform

Kunskapsmatris slöjd år 6

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Formge, tillverka efter instruktioner.
Kan formge och tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner…
… på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
Verktyg, redskap, tekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner…
… på ett i huvudsak fungerande sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
Syfte och miljö
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och…
… ger enkla motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger utvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger eleven välutvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
Idéer
Med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial…
… kan eleven bidra till att utveckla idéer. - ja - på väg
… kan eleven utveckla idéer. - ja - på god väg
… kan eleven utveckla idéer och kan dessutom själv söka upp inspirationsmaterial. - ja
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen…
… bidrar eleven till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. - bidrar till att formulera handlingsalternativ - bidrar till att välja handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. - formulerar efter viss bearbetning handlingsalternativ - väljer efter viss bearbetning lämpliga handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. - formulerar handlingsalternativ - väljer lämpliga handlingsalternativ
Omdömen
Om sin arbetsinsats och hur den har påverkat föremålets kvalitet kan eleven…
… ge enkla omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge utvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge välutvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Tolka
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck som symboler, färg, form och material
… att föra enkla resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra utvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra välutvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: