👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2017-08-04 19:28 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Matematik
Nu repeterar vi och ser till att få en stabil grund att arbeta vidare ifrån!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att börja med att fokusera på matematikens grunder för att tillsammans minnas tillbaka till arbetet i årskurs 1. Vi kommer utifrån denna grund arbeta vidare för att du ska få nya utmaningar och utveckla din matematiska förmåga.

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

 • analysförmåga genom att tex hitta olika lösningar på problem.
 • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop (addition-subtraktion).
 • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter. 
 • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.
 • procedurförmåga genom att läsa och förstå fakta som står i tabeller och diagram.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att hantera matematiska uppgifter med fokus på följande innehåll...

 • talen 0-100.
 • ental och tiotal.
 • repetion av addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20.
 • repetion av addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100.

Detta kommer jag att göra genom att...

 • följa ditt arbete i grupparbete och helklass-arbete.
 • följa ditt självständiga arbete under lektionerna.
 • lyssna till dina tankar och funderingar.
 • avläsa dina resultat på tester som genomförs.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområdet kommer vi att...

 • repetera matematikens grunder.
 • ha gemensamma genomgångar i både helklass och mindre grupper.
 • arbeta med praktiskt material.
 • arbeta med olika matematiska stationer.
 • arbeta med din nya matematikbok "Favorit matematik 2a".
 • försöka lösa veckans matematiska problem genom att arbeta enskilt, i par och tillsammans i helklass (EPA).

 

Matematik är coolt!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3