Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 6A kap 1

Skapad 2017-08-04 19:33 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
De fyra räknesätten

Innehåll

 Du kommer att utveckla kunskaper om

 • addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
 • kortdivision.
 • rimlighetsbedömning vid beräkningar.  

 Olika begrepp 

 • talsort
 • kort division
 • positionssystemet
 • överslagsräkning 
 • multiplikation flersiffriga tal
 • term, summa, differens, faktor, produkt, täljare,nämnare,kvot,

      Problemlösningsförmåga  

 • tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. 
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
 • reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid huvudräkning, skriftliga metoder, beräkningar med räknare och avrundning.

   

  Begreppsförmåga 

  Visa, använda och uttrycka kunskaper om 
 • kapitlets begrepp.
 • restens innebörd vid division, minnessiffra.

  Metodförmåga
   

 • använda fungerande skriftliga metoderför att utföra beräkningar
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • använda miniräknare för att utföra beräkningar.

  Visa, använda och uttrycka kunskaper om
 • i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder respektive miniräknare.

  Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisning av textuppgifter.
 • redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer, t ex med bilder,ord eller matamatiska symboler och växla mellan dessa.

  Hur det centrala innehållet ska behandlas 

 • genomgångar.
 • diskussioner i mindre grupper och helklass
 • arbeta i Koll på matematiken 
 • aktiviteter 
 • jobba i bingel

  Så får eleverna visa sina kunskaper

 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3 (självbedömning, utvärdering)
 • test med E,C och A bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 6A kap 1 Bedömning de fyra räknesätten

De fyra räknesätten

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Problemlösning
*tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. *tolka resultat och dra någon relevant slutsats. *reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid huvudräkning, skriftliga metoder, beräkningar med räknare och avrundning.
Begrepp
Visa, använda och uttrycka kunskaper om  kapitlets begrepp. restens innebörd vid division, minnessiffra.
Metod
använda fungerande skriftliga metoderför att utföra beräkningar välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer använda miniräknare för att utföra beräkningar. Visa, använda och uttrycka kunskaper om i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder respektive miniräknare.
Kommunikation och resonemang
föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisning av textuppgifter. redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer, t ex med bilder,ord eller matamatiska symboler och växla mellan dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: