Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i årskurs 1

Skapad 2017-08-06 14:40 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Planering för Matematik i årskurs 1. Vi använder "Favoritmatematik".
Grundskola 1 Matematik
Välkommen till en spännande värld med siffror och tal! Tillsammans ska vi undersöka hur matematiken kan användas i vår vardag. Vi ska lära oss att räkna och använda matematiska begrepp. Till hjälp har vi vår mattebok "Favoritmatematik".

Innehåll

Syfte:

Genom undervisning i ämnet ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll:

I undervisningen ska du lära dig om:

Bedömning av mål:

Du visar att du kan:

 • Para ihop antal och siffra.
 • Skriva siffrorna 0-9.
 • Räkna baklänges från 20 till 0.
 • Tiokamraterna.
 • Förstår vad +, - och = tecknet betyder.
 • Måla och lägga mönster med t ex pärlor.
 • Huvudräkning med addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång. 
 • Några begrepp inom geometri som t.ex. triangel, rektangel, kvadrat och cirkel samt med enkla ord beskriva deras egenskaper.
 • Förstå att data går att presentera i tabeller och diagram
 • Avläsa och ställa in klockan på hel- och halvtimmar.
 • Utföra enkla längdmätningar.

Arbetssätt:

Du tränar i boken "Favoritmatematik"

Du spårar siffrorna och tränar på att skriva dem.

Du arbetar laborativt med pengar och annat konkret material, både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar i samtal om matematik och du får ta del av olika strategier och metoder som används i matematiken.

Du arbetar med stenciler och andra övningar.

Du spelar spel, t.ex. Yatzy, Fia och Matte-bingo.

Du har matteläxa en gång i veckan för att automatisera tabellerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: