👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2017-08-06 14:41 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer få lära dig om de fyra årstiderna: vår, sommar, vinter och höst. Vilka tecken finns i de olika årstiderna, och hur förändras naturen? Vi kommer använda alla våra sinnen för att uppleva de olika årstiderna utomhus.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.

Du kan ge exempel på vad några djur och växter heter och du kan med bilder och/eller ord beskriva en livscykel hos djur och växt.

Du kan göra enkla undersökningar som handlar om naturen samt berätta om dina resultat och jämföra dem med andras.

Arbetssätt:

Vi kommer tillbringa delar av undervisningen utomhus i skolskogen där vi tittar på och pratar om hur naturen förändras.

Vi gör praktiska uppgifter, lekar och undersökningar för att lära oss mer om djur och natur.

Vi tittar på olika filmer som handlar om djur och natur.

Vi dokumenterar vårt arbete med ord och bild.

Vi bedömer din förmåga att:

- berätta om hur naturen ändras under olika årstider.

- ge exempel på hur några djur och växter lever och dör.

- visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt och hur du använder det när du diskuterar.

Dokumentation:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3