👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling: dina val spelar roll!

Skapad 2017-08-07 09:08 i Britsarvsskolan Falun
Om hur vi ska hushålla med det vi har på vår jord-så det räcker till alla och länge.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Hållbar utveckling handlar om att vi som lever idag ska få det vi behöver utan att riskera att de som lever efter oss blir utan.

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig vad som påverkar miljön och hur våra val kan leda till att vi hjälper till att bevara och förbättra vår värld, den plats vi lever på.

 

Innehåll

Du kommer att få lära dig om

- människans beroende av naturen

-vad som påverkar naturen (t.ex miljö-föroreningar)

- att använda och förstå ord och symboler

- hur man sopsorterar,återanvänder och hushåller/sparar

 

 Undervisning och arbetsformer

Du kommer att utveckla dina kunskaper genom:

 • lyssna på genomgångar
 • se filmer som passar ämnet
 • göra tankekartor
 • läsa och lyssna på faktatexter och reflektera/fundera över texten
 • gruppövning som exempelvis att sopsortera och göra tipsfrågor i ämnet
 • studiebesök på sopstation och Återvinningscentral
 • uppgift om miljömärkning/miljösymbol
 • reflektera över/fundera över dina miljö-val

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga

*att delta i samtal om miljö-frågor 

* att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling

* att ta till dig information från genomgångar, texter, studiebesök och filmer

* att känna igen och använda ord och begrepp och symboler som t.ex källsortering och miljömärkningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
Hållbar utveckling: dina val spelar roll!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Människans beroende och påverkan av naturen och vad det betyder för hälsan och miljön
Du kan bidra när vi pratar om hur källsortering och återvinning kan göras. Du ger förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan delvis självständigt resonera om hur källsortering och återvinning kan göras. Du ger delvis genomtänkta förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan resonera självständigt och utförligt om hur källsortering och återvinning kan göras. Du ger väl genomtänkta förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Olika fältstudier i närmiljön, dokumentation och redovisning
Du kan medverka när vi gör praktiska övningar som exempelvis sopsorterings-övningen. Du bidrar när vi skriver/pratar om det vi har gjort.
Du kan delvis självständigt utföra praktiska övningar som exempelvis sopsorterings-övningen. Du kan på ett delvis självständigt sätt delta när vi skriver/pratar om det vi har gjort.
Du kan självständigt utföra praktiska övningar som exempelvis sopsorterings-övningen. Du kan på ett självständigt sätt delta när vi skriver/pratar om det vi har gjort.
Ny aspekt
Ord, begrepp och symboler som rör ämnesområdet.
Du kan använda några få ord, begrepp och symboler som har med ämnet att göra.
Du kan använda flera ord, begrepp och symboler som har med ämnet att göra. Du kan använda orden på delvis ett riktigt sätt.
Du kan använda många ord, begrepp och symboler som har med ämnet att göra. Du kan använda orden på ett riktigt sätt.
Ny aspekt