👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i åk 3

Skapad 2017-08-07 10:18 i Nygårdskolan Borlänge
Lpp i idrott och hälsa under åk.3
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta med motoriska grundformer, lekar, spel och idrotter. Vi kommer att träna på enklare danser och musiklekar. Vi åker till Maserhallen och träna att simma samt lekar och aktiviteter utomhus i vår närmiljö under alla årstider. Vi kommer att samtala om vad som är bra för din hälsa och hur man kan förebygga skador.

Innehåll

Förmågor och mål

Vi kommer att öva din förmåga att:

delta i lekar, spel och idrotter.

anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.

anpassa dina rörelser till musik efter takt, rytm och sammanhang.

simma.

genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassa dig till allemansrätten.

orientera.

samtala om vad din kropp behöver för att må bra.

visa hänsyn, tänka på säkerhet och agera i nödsituationer på land och vatten.

Undervisningen

Du kommer att få prova på olika lekar, spel och idrotter där vi övar på rörelser och samarbete. 
Du kommer att få leka och röra dig till musik och dansa enkla danser.

Du kommer att åka till Maserhallen och träna vattenvana och att simma.

Du kommer att  ha olika aktiviteter/ utomhus under vinterperioden tex skridskor, skidor och pulka.

Du kommer att träna på allemansrätten genom tipspromenad, lekar och film.

Du kommer att träna på att orientera dig i närmiljön med enkla kartor över Bananparken, stjärnorientering, kartteckenstafett m.m.

Du kommer att öva dig på ord och begrepp för att kunna samtala om din hälsa och hur du upplever lekar och aktiviteter.

Du kommer att se film och dramatisera hur du agerar i nödsituationer på land och vatten.

Du kommer att lära dig att förebygga skador när vi samtalar om detta i alla olika aktiviteter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta i lekar och spel och följa lekens regler.

delta i lekar och enkla danser samt hur du kan följa takt och rytm.

behärska de grovmotoriska grundformerna och hur du kan använda dessa i lekar, spel och redskapsbanor.

orientera dig i närmiljön, förstå kartans uppbyggnad, kartans färger och de vanligaste karttecknen.

delta i uteaktiviteter under olika förhållanden och att du kan anpassa dig till Allemansrätten.

simma

visa hänsyn till dina klasskamrater och tänka på säkerheten för dig själv och andra.

samtala om vad din kropp behöver för att må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris i Idrott och hälsa åk 3

Har ej förväntade kunskaper
På god väg
Har förväntade kunskaper
Har mer än förväntade kunskaper
Idrott och lekar
Du deltar i lekar och spel och kan följa lekens regler. Du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten. Du börjar hantera med och motgångar.
 • Idh  1-3
Dans och rörelse
Du kan röra dig fritt till musik och härma enkla rörelser. Du kan följa takt och rytm.
 • Idh  1-3
Motorisk träning
Du behärskar de grovmotoriska grundformerna och kan använda rörelserna i lekar och redskapsbanor.
 • Idh  1-3
Orientering
Du förstår hur en karta är uppbyggd. Du känner till kartans färger och de vanligaste karttecknen. Du kan passa kartan mot verkligheten. Du kan följa en enklel skiss/karta över närmiljön.
 • Idh  1-3
Friluftsliv
Du deltar aktivt i uteverksamheten och känner till de viktigaste principerna i allemansrätten.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Simning
Du deltar i vattenvaneövningar. Du kan simma på djupt vatten ca 25-50m i mag och ryggläge
 • Idh  1-3
Hänsyn och säkerhet
Du kan visa hänsyn till andra i din omgivning och tänka på din egen och andras säkerhet.
 • Idh  1-3
Hälsa
Du deltar i samtal kring lek/rörelse, matvanor, hygien, vila och sömn. Du kan samtala om hur du upplever olika aktiviteter och lekar.
 • Idh  1-3