👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-08-07 11:01 i Heby skola F-6 Heby
Tema: Kroppen
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Biologi
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen.

Vi ska jobba med kroppen och vår hälsa, vi ska lära oss om vad våra kroppsdelar heter och vad de är till för. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt. Slutligen ska vi också testa hur vi använder vår kropp i olika situationer.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft medhjälp av olika sinnen.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Vad ska bedömas?

 • Du ska kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.
 • Du ska kunna berätta om våra 5 sinnen.
 • Du ska kunna förklara och samtala om hälsa, vad som påverkar hur vi mår.
 • Du ska delta i övningar vi gör tillsammans.
 • Du ska såväl skriftligt som muntligt med text och bild redogöra för hur kroppen fungerar enskilt, i par, i grupp och i helklass.

 

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa.
 • göra bilder, i grupp, i par och enskilt som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar.
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra.
 • göra fysiska övningar.
 • göra olika experiment med våra sinnen.
 • titta på filmer om kroppen.

  

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi pratar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika fysiska övningar
 • genom skriftligt prov

Centrala begrepp:

Hjärta, hjärna, sinnen, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, fingeravtryck, motion, hygien

 

Områden:

 • Skelettet, lederna och musklerna
 • Hud och hår
 • Lungorna
 • Hjärtat och blodet
 • Magen och tarmarna
 • Mat, sömn, hygien
 • Hjärnan
 • Dina sinnen

 

 

Uppgifter

 • Sömndagbok

 • Matdagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppsdelarna
Jag kan kroppsdelarna som vi gått igenom.
Jag kan kroppsdelarna som vi gått i genom och vad de har för uppgift/funktion.
Jag förstår betydelsen av kroppsdelarnas funktioner.
Sinnena
Jag vet vilka de 5 sinnena är.
Föklara vilka de 5 sinnena är och vad de används till.
Förstå sambandet mellan de olika sinnena.
Hälsa
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa.
Jag vet att det finns saker som påverkar vår hälsa och kan säga några sådana saker.
Jag kan förklara betydelsen av vad de olika sakerna/faktorerna gör för vår hälsa.
Övningar
Jag deltar i i de olika övningarna.
Jag deltar i övningarna och de efterföljande diskussionerna.
Jag deltar aktivt i övningarna och kan själv komma med förslag att diskutera kring.