👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 ht-17

Skapad 2017-08-07 12:51 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik i årskurs 1 ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga beträffande:

Centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi har genomgångar samt arbete både i helklass, halvklass och enskilt.
Vi arbetar med laborativt materiel, arbetsblad, utepedagogik, talhus, spel. Vi pratar och diskuterar matematik vilket leder till att vi lär av varandra.

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga:

* att lösa rutinuppgifter
* att förstå och använda matematiska begrepp
* att formulera och lösa problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Taluppfattning

På god väg
Har uppnått
koppla ihop rätt siffra med rätt antal
dela upp tal inom talområdet 0-10
talens grannar 0-10
forma siffror på rätt sätt
förstå vad addition och subtraktion står för

Ma
Algebra

På god väg
Har uppnått
förstår och kan använda sig av likhetstecknet
kan fortsätta enkla geometriska mönster
kan beskriva mönster i enkla talföljder

Ma
Geometri & rumsuppfattning

På god väg
Har uppnått
kan begreppen: över, under, i, på, bredvid, framför, bakom, först, sist, i mitten, höger och vänster
kan namnge, beskriva och rita en cirkel
kan namnge, beskriva och rita en kvadrat
kan namnge, beskriva och rita en triangel
kan namnge, beskriva och rita en rektangel
kan beskriva likheter och skillnader mellan formerna

Ma
Samband och förändringar

På god väg
Har uppnått
dubbelt & hälften
fler & färre
Begrepp tex: lång-längre-längst, tung-tyngre-tyngst

Ma
Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Förstå problemet och ta fram den information som behövs
Du behöver ibland hjälp med vissa delar för att förstå problemet och att hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan ofta på egen hand förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan på ett säkert sätt förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det.
Lösa problem
Lösa problemet genom att välja och använda rätt metod
Du behöver ibland hjälp med att lösa problemet tex: välja och/eller använda lämplig metod
Du kan oftast på egen hand välja metod och använda den
Du kan på ett säkert sätt välja metod och använda den