👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2017-08-07 13:03 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vem bestämmer vad vi ska göra i skolan?

Får jag vara med och bestämma?

Hur ska jag göra för att vara säker i trafiken?

Vad betyder de olika skyltarna som finns i trafiken?

De frågorna, och många fler, ska du få svar på när vi arbetar med SO i skolan. Vi ska också prata om våra trivselregler i skolan och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra i skolan.

Innehåll

Mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av mål

 • Du ska känna till skolans och klassens trivselregler och försöka följa dem
 • Du ska känna till några arbetsplatser och yrken som finns i närområdet
 • Du ska kunna delta i ett klassråd och förstå hur det genomförs
 • Du ska känna till vanliga trafikregler när du är ute och går eller cyklar
 • Du ska känna till våra vanliga högtider och varför de firas

Undervisning


Vi kommer att titta på skolans trivselregler och även skriva egna regler som vi tycker är viktiga för vår klass. Vi kommer att ha Olweusråd/klassråd varannan vecka.


I klassrummet pratar vi om vad för yrken som finns i närområdet.

Till våren kommer vi att besöka "Barntrafikskolan" och där kommer du att få lära dig vanliga trafikregler.

 

Bedömning

Du kommer visa vad du lärt dig genom att:.

 • Kunna berätta om några yrken som finns i närområdet och varför de är viktiga
 • Vara aktiv i diskussioner under Olweusråd/klassråd
 • Visa dina kunskaper kring trafikregler vid besöket på "Barntrafikskolan"Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3

Matriser

SO
SO år 1

Ämnesmatris SO 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Mänskliga rättigheter
Du kan ge exempel på några mänskliga rättigheter. Du kan ge exempel på barnets rättigheter i skolan och hemma.
Regler
Du kan ge exempel på regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
Klassråd
Du kan beskriva hur möten brukar planeras och gå till.
Ekonomi
Du kan berätta vad några vanliga saker kostar. Du beskriver olika sätt att betala.
Närområdet
Du kan beskriva hur naturen och miljön nära dig kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhället
Du vet vad man kan få hjälp med i samhället. Du ger exempel på jobb och företag som finns där du bor.
Hem och familj
Du kan beskriva några orsaker varför människor flyttar. Du kan ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
Trafikmiljö
Du kan upptäcka platser som kan vara farliga i trafiken där du bor. Du kan ge exempel på hur man kan göra för att röra sig säkert i trafiken.
Högtider
Du kan ge exempel på högtider vi firar och varför.

Ny rubrik

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen