👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kylskåpsmagneter

Skapad 2017-08-07 18:52 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 1 Teknik
I detta tekniktema lär vi oss om den finurliga uppfinningen kylskåpsmagneten. Vi fördjuppar oss i nya begrepp och hur man går tillväga när man vill göra en enkel konstruktion. Vi blir medveten om att vissa material är magnetiska samt hur magneter används i vardagen.

Innehåll

syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under detta tema ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

planera och utföra en enkel konstruktion

identifiera magnetiska material

beskriva hur magneter används i hemmen

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att du:

ger exempel på hur magneter används i hemmet

förstår på vilka material magneter fastnar och inte

blir allt säkrare på att visa dina ideer i skisser

förstår att ett papper blir stabilare när det veckas

konstruerar figurer i olika skikt (lager)

fattar beslut om hur din magnet ska se ut

konstruerar en magnet

efter arbetet utvärderar temat enskilt och tillsammans med andra

Undervisning och arbetsformer

Vi gör små uppgifter tillsammans i grupp samt enskilt. Dessa uppgifter hjälper dig mot målet att kunna tillverka en egen magnet. Under temats gång lär vi oss och använder nya begrepp såsom metall, magnet, veckad, styv, wellpapp, skikt, modell, mall, form, skiss osv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3