Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen- hur funkar det?

Skapad 2017-08-08 11:26 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
För att öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen.

Innehåll

Målsättning:

Öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen. Ge barnen möjligheter att tidigt utveckla sitt intresse för teknik, för att på så sätt ta till sig de kunskaper som behövs att förstå omvärlden.

 

Hur gör vi:

Vi går teknikpromenader där vi studerar olika lösningar och letar efter teknik i vardagen. Hur fungerar det? Vad är teknik och vilken nytta har vi av teknik? Praktiska aktiviteter för att på ett enkelt sätt synliggöra teknik i barnens vardag. Skapa aktiviteter där vi gör barnen medvetna om olika tekniska begrepp som hävstångsprincipen, lutande plan och hjulet. Pedagogerna tar på sig sina "teknikglasögon" och tillsammans med barnen utforskar hur saker och ting fungerar och dessutom benämner/pratar om det vi ser och gör och tillsammans reflekterar över det så kan det förhoppningsvis bidra till att barnen i framtiden förknippar begreppet teknik med något positivt!

 

Hur gick det? 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: