👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2017-08-08 11:35 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Hur använder vi magnetism hemma och i samhället?

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta för att förstå hur magnetism fungerar och vad vi använder magnetism till hemma och i samhället.

Vad ska vi lära oss?

 • magnetismens upptäckt
 • magneters egenskaper
 • magneters användning i hemmet och samhället   
 • ord och begrepp som beskriver magnetism
 • magnetiska material

Hur ska vi lära oss?

 • undersöka
 • jämföra resultat
 • dokumentera
 • läsa faktatexter
 • se film

Vilka förmågor har du möjlighet att utveckla?

 • berätta om magnetismens upptäckt och betydelsen för människors levnadsvillkor
 • undersöka, planera och utvärdera magnetism
 • jämföra dina resultat med andras
 • dokumentera dina undersökningar
 • beskriva magnetism med fysikens ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik - Magnetism

Fysiken och världsbilden
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Fysiken och vardagslivet
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.