👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituation

Skapad 2017-08-08 12:26 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
Förskola
Hallsituationen är den svåraste situationen under dagen. Det är lätt att det blir krångligt därför är det viktigt att barnen känner till rutiner som hjälper skapa ordning. Genom att barnen känner till dessa rutinerna får barnen mera möjligheter till inflytande.

Innehåll

 

Vem/vilka:

Gruppen består av 16 barn i åldern 1-3. På vår avdelning har vi två hallar. Vid på- och avklädning i hallarna delar vi upp oss i mindre grupper där pedagogerna har tydliga och givna roller på vem som gör vad.

Barnen befinner sig i olika proximala utvecklingszoner, som pedagogerna har identifierat och därmed kan förhålla sig till.

För att skapa en lugn och trygg atmosfär vid utgång och ingång, tar pedagogerna med sig 5-6 barn till respektive hall där barnen ska få den tid de behöver för att klä på och av sig. Vid dessa tillfällen vill vi också utmana barnen i dialog.

 

Utgång:

Barnen försöker klä på sig själva och om det finns möjlighet hjälpa sina kompisar. När alla barn är påklädda samlar vi oss vid utgångsdörren och går ut.

 

Ingång:

Varje pedagog går in med 5-6 barn. Barnen tar av sig ytterkläderna och skor och därefter kissar barnen på pottan eller toaletten (byta blöja)och tvättar händerna. I hallen finns en pedagog med sin grupp, de andra grupperna väntar tills första gruppen går in på avdelningen.

 

Mål:

•Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra

•Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

•Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

•Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

•Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

 

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att i god tid tala om att vi ska gå ut/gå in.

 

Barnen förbereds muntligen/bildstöd en stund innan. Vi kommer överens med barnen vilka kläder som behövs ev. med stöd av bilder.

 

Aktiviteter:

Barnen ska i möjligaste mån nå sina kläder själva. Pedagogerna finns i närheten för hjälp och stöttning. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra.

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar /lärloggar om barnens möten i hallen och reflekterar i arbetslaget kring deras utveckling.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016