👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matsituationen

Skapad 2017-08-08 12:42 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förhållningssätt vid matsituationerna
Förskola
Matsituationen är en viktig del av dagen då barnen ska få ny energi för att orka resten av dagen. Det är även en situation där barnen får använda sitt inflytande och delaktighet i att bestämma över måltiden. Det är därför viktigt att vi får en lugn och trygg miljö.

Innehåll

BAKGRUND

Vi pedagoger strävar efter att barnen ska känna tillit till sin egna förmåga. Att våga visa självständighet och på så vis utöva större del i inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi vill att barnen ska känna lugn och ro över lunchen.

MÅL

Skapa en lugn och trygg miljö för barnen.

Vänta på varandra vid respektive bord.

Utmana barnen utifrån deras förutsättningar att använda t.ex. kniv, gaffel, glas.

Utmana och utveckla barnens samspel och sociala förmåga vid bordet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vid  måltiden har vi bestämda platser för att skapa en lugn och trygg miljö för barnen. Vi väntar på varandra vid respektive bord för att alla ska hinna äta klart och inte känna stress.

Barnen ska ges tillfälle att bli mätta och få energi för att orka med dagen. Vi uppmuntrar barnen att våga smaka och prova på den mat som erbjuds.

Vi utmanar barnen utifrån deras förutsättningar att använda t.ex. kniv, gaffel, glas. Vi anpassar det utifrån barnens förmåga. Vi ger stöd och utmaning till varje barn gällande att vänta på sin tur eller lägga upp grönsaker.

Vi lägger även vikt vid att utmana och utveckla barnens samspel och sociala förmåga vid bordet.

Efter måltiden skrapar vi tallrikar och lämnar bestick i en skål. Sedan tillsammans går vi och tvättar händerna och munnen. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt på våra planeringstillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016