👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation

Skapad 2017-08-08 13:50 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Vad är "bra ledarskap"? Den frågan försöker vi besvara genom att i arbetsområdet behandla och diskutera några begrepp och ledarskapsteorier som visat sig livskraftiga över tid. Med hjälp av en fältstudie får du möjlighet att pröva teorierna när du undersöker hur ledarskap fungerar i praktiken.

Innehåll

Tidsplanering:

Arbetsområdet pågår under vecka 9 tom 17

Vecka 9 - Introduktion av arbetsområdet, genomgång och bearbetning av begrepp och teori.
Vecka 10 - Begrepp och teori, planering av fältundersökningen.
Vecka 11 - Feedback, förberedelse/genomförande av fältundersökningen.
Vecka 12 - Feedback, genomförande av fältundersökningen.
Vecka 13 - Genomförande och resultatbearbetning av fältundersökningen.
Vecka 14 - Förbered PPT och presentation
Vecka 15 - Påsklov
Vecka 16 - Redovisningar
Vecka 17 - Redovisningar

Teori som behandlas i arbetsområdet:

 1. Ledningsuppgifter POLSK
 2. Ledarroller enligt Henry Mintzberg + 2 tillägg
 3. Ledarskap och makt (3 grunder för maktutövning)
 4. Situationsanpassat ledarskap (utifrån företagets livscykel)
 5. Människosyn enligt Douglas McGregor
 6. Tre klassiska ledarstilar
 7. Transaktionellt ledarskap
 8. Transformativt ledarskap
 9. Ledarskap och genus
 10. Etiskt ledarskap

Begrepp:

Planera, organisera, samordna, beslutsfattare, coach, informatör, visionär, relationsledare, formell, legitimitet, situationsanpassat ledarskap, entreprenör, producerare, byråkrat, inspiratör, människosyn, demokratisk ledare, auktoritär ledare, låt gå-ledare, transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap, genus, glastak, strukturell, etiskt ledarskap

Material:

Läroboken kapitel 6, sidan 125-147
Läroboken sidan 42-44 (etisk ledarskap)

Uppgifter

 • Uppgift fältundersökning Ledarskap

 • Mitt individuella mål i arbetsmomentet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap

Kunskapskrav

E
D
C
B
A
Redogör för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
översiktligt
övervägande C
utförligt
övervägande A
utförligt och nyanserat
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
förklarar översiktligt enkla resonemang
övervägande C
förklarar utförligt välgrundade resonemang
övervägande A
förklarar utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang
Beskriver olika ledarskapsformer och för resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet
beskriver översiktligt enkla resonemang
övervägande C
beskriver utförligt välgrundade resonemang
övervägande A
beskriver utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang
Identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap samt för resonemang om dem
formulerar enkla frågeställningar enkla resonemang
övervägande C
formulerar frågeställningar välgrundade resonemang
övervägande A
formulerar komplexa frågeställningar välgrundade och nyanserade resonemang
Samråder med handledare och bedömer den egna förmågan och situationens krav
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet