👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala, läsa och skriva årskurs 1

Skapad 2017-08-08 14:36 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Modersmål, årskurs 1. Ungerska
Grundskola 1 Modersmål
Vi kommer att läsa och skriva på väldigt många olika sätt. Du kommer att lyssna på högläsning, titta på korta filmer, bearbeta innehållet genom diskussioner, rollspel, och skirvande.

Innehåll

Mål för elev

Innehåll och arbetssätt

Muntligt berättande:

Presentera sig, hälsningsfraser.

Diskussioner om aktualiteter.

Svara på frågor om bilder: vem, vad, vart, varifrån, med vad, etc

Säg meningar om bilden. Vad händer? Vad säger personerna?

 

Berättande och poetiska texter för barn:

Lyssna på, återberätta och bearbeta texter, berättelser, sagor och berättade dikter, film. (Lärarens uppläsning, tecknade filmer.)

Rollspel med utgångpunkt av lästa berättelser.

Bilder från berättelsen, bildserier: ordna bilderna, berätta historien. Vad säger personerna, skriv i pratbubblor. Appen Book creator.

Rita bild till berättelsen, skriv några ord på din bild.

Rim

Sånger – lyssna på sång med tecknade animation.

Eleven ska lära sig några av dessa sång.

Lyssna på dikter med musik.

 

 

Läsriktning och skrivtackens form och ljud i jämförelse med svenskan.

Bokstäverna: jämföra den svenska och ungerska alfabet.

Koppla varje bokstav till ett ord och bild

Korsord kopplad med bokstav-ord.

Para ihop stora och små bokstäver, memorispel med detta, kortlek.

Rita/ färglägga bilden enligt instruktioner.

Korsord.

Stavelser

Skriv ditt namn, namnen i din familj.

Dataspel till bokstavsinlärning: Para ihop bild och ord, mening

Gör faktabok (din familj, kroppen, ansiktet, djur, frukt, grönsaker fåglar, blommor, klädesplagg eller annat enligt elevernas val).

Rita en bild , skriv några ord på bilden.

Skriv meningar om bilderna!

Skriv julhälsing.

Rita dig själv, fakta om dig själv.

Intervjua din kompis/mamma/pappa, skriv om dem

 

Traditioner och högtider:

Nationaldagar.

Julfirandet under advent läsa, prata, sjunga, lyssna på musik och pussla till koppling till jul.

Rita den ungerska flaggan

 

Veckodagar.

 

Läromedel

Meiszner Ildikó: OLvasókönyv 1. osztály

OFI kísérleti tankönyvek, 1. osztály

Lättlästa böcker som jag lånar ut

Ovi Tévé - dalok

LÛK fejlesztö játék

Esztergályosné Földesi Katalin: Szövegértést fejlesztö gyakorlatok

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Dina kunskaper vid slutet av åk 1

Läsa
Du läser alfabetet.
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Bokstavinlärning
Du vet att många bokstäver har samma ljud i ungerskan som i svenskan. Du vet vilka bokstäver är "svåra" - har annorlunda uttal i ungerskan (o, e, u). Du vet att zs, sz, cs, ny, gy, ty, ly är EN bokstav.
Du läser zs, sz, cs, ny, gy, ty, ly o, e, u ibland på rätt sätt.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ungerska ramsor och rim .
Du känner till ungerska gåtor och sagor.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Kultur och samhälle
Du känner till Ungerns flagga.
Du berättar om firandet av jul, påsk och Sankt Nikolaus. Du sjunger enkla sånger på ungerska.