👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på bondgården förr och nu

Skapad 2017-08-08 14:48 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 – 2 Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik Svenska Matematik
Du ska få arbeta med hur livet på en bondgård var förr och hur det är nu. Du kommer att få lära dig namnen på de svenska sädesslagen och tamdjuren och vilken nytta vi har av dem. Du kommer att få lära dig mer om hur vi människor påverkar jorden och vår miljö.

Innehåll

Målet med undervisningen att du ska

 • kunna känna igen och namnge svenska sädesslag och tamdjur.
 • kunna få en förståelse för var våra livsmedel.
 • kunna jämföra livet på bondgården förr och nu.
 • förstå kristendomens roll på hemorten och i skolan förr i tiden.
 • kunna få en kännedom om gamla längdenheter.
 • få en förståelse för människans påverkan på miljön.
 • kunna skriva korta faktatexter där ord och bild samspelar.
 • förstå begrepp som är viktiga för arbetsområdet.

Så här ska vi arbeta

 • vi kommer att jämföra livet på en bondgård idag mot hur det var förr.
 • vi kommer att läsa och skriva faktatexter och/eller tankekartor gemensamt och individuellt.
 • vi kommer att göra studiebesök.
 • vi kommer att se på film och bilder.
 • vi kommer att göra olika undersökningar av och försök med jord.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan

 • samtala, resonera och diskutera med andra. (Kommunikativa förmågan)
 • hitta likheter och skillnader mellan förr och nu.(Analys förmågan)
 • du kan lösa ett problem. ( Metakognitiv förmåga)
 • skriva en faktatext eller alternativt samla fakta i en tankekarta. (Procedurförmågan)
 • förstå innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet. (Begreppsliga förmågan)
 • Jämföra tekniska redskap förr och nu. (Analys förmågan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3