👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 åk 9 – Taluppfattning

Skapad 2017-08-08 14:51 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Potenser, tiopotenser, grundpotensform, vanlig form, negativa tal, kvadrattal och kvadratrötter.

Innehåll

Syfte och Mål

Du ska kunna:

 1. Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal
 2. Skriva och göra beräkningar med tal i potensform
 3. Använda prefix för stora och små tal
 4. Använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter.

Bedömning:                            

Du kommer att bedömas på samtliga förmågor (problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation).

Du visar dina förmågor under paruppgifter, problemlösningslektioner och två st prov. Ett av proven handlar grundläggande taluppfattning och räknemetoder. Det andra provet handlar om negativa tal, potenser och kvadratrot samt kvadrattal.

Du övar till det andra provet genom att räkna göra ett övningsprov eller räkna ett repetitionshäfte.

Veckoplanering

I veckoplaneringen nedanför ser du vad du ska göra varje lektion samt vilka filmer som du ska ha tittat på inför varje lektion. Länkar till filmerna hittar du i google classroom Matematik åk 9.

Bryggan: För den som arbetar att nå ett godkänt betyg och ha goda grunder inför gymnasiet.

Formula: För den som arbetar mot en fördjupad matematik på en hög nivå.

Prio: Extra material som ska vara utmanande komplement till Formula.

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

34

Tiosystemet, tallinjen och decimaltal

Bryggan: sid 8-13

Formula: stencil 1

Avrundning

Bryggan: sid 14-15

Formula: stencil 2

youtube

 

De fyra räknesätten - uppställningar

Bryggan: sid 16-17

Formula: stencil 3

youtube

35

Multiplicera och dividera med 10, 100 eller 1000

Bryggan: sid 20-21

Formula: stencil 4

youtube

Temadag (schemabrytande heldag)

Multiplicera och dividera med 10, 100 eller 1000

Bryggan: sid 20-21

Formula: stencil 4

youtube

36

Prioriteringsregler

Bryggan: sid 18-19

Formula: stencil 5

Youtube

Förhör grundläggande taluppfattning

 

Negativa tal

Bryggan: sid 24-27

Formula: sid 10-11, 18

(1025-1029, 1030-1033, 1035,1062,1064,1065)

Prio: Fördjupningshäfte 1

Youtube

37

Potensuttryck

Bryggan: sid 28-29

Formula: sid 21-22

youtube

 

Stora och små tal i potensform

Bryggan: Stenciler

Formula: sid 23-24

(1093-1103)

youtube

 

 

 

Potenslagar

Bryggan: Potenser stencil

Formula: sid 25-26

(1109, 1110a, 1111a, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118)

youtube

 

 

 

38

Prefix

Bryggan: sid 30-32

Formula: Stenciler och alternativt problemlösningsuppgift

youtube

 

 

Kvadrattal och kvadratrötter

Bryggan: sid 33

Formula: sid 28-30

youtube

 

Räkneregler kvadratrötter, repetition (bryggan)

Bryggan: Repetitionshäfte

Formula: sid 30-31, 41 (1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1212,1213)

Prio: Fördjupningshäfte 2

 

39

Prov

Problemlösning

Göra om provet i par.

  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 7-9

Betyg F
-->
Betyg E
-->
Betyg C
-->
Betyg A
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har ingen egen idé för att lösa problemet.
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du påbörjar slutsats utan matematisk förklaring (formulerar slutsats utan att visa var den kommer ifrån)
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har god förståelse och början till matematisk slutsats (formulerar slutsats som delvis bygger på matematiskt resonemang).
Du har god förståelse och formulerar slutsats med matematiskt bärande förklaring. Du kan lösa problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod. Du för välutvecklade resonemang om tillvägagånssätt och svarets rimlighet. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du saknar kunskaper om majoriteten av de matematiska begreppen.
Du har vissa kunskaper om matematiska begrepp. Ditt matematiska språk är inte acceptabelt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och relationer mellan begrepp.
Du kan med ett väl utvecklat matematiskt språk förklara olika begrepp och relationer till andra begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan inte lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan med hjälp, hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
DU hitta flera metoder som gör att du kan lösa problemet.
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer ut den metod som passar bäst till problemet. DU kan ge flera exempel eller flera olika representationer, t.ex. diagram, bilder, ord mm)
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet.
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan beskriva din metod och resonera kring någon för- eller nackdel med metoden.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra någon för- eller nackdel mellan olika metoder
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du lyssnar endast vid matematiska aktiviteter.
Du redogör endast för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bidrar med egna idéer och förklaringar
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas eller breddas. Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Ditt tillvägagånssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.