👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2017-08-08 15:01 i Mörarps skola Helsingborg
I detta kapitel möter vi familjen Borg, som består av tvillingarna Sarah, David, mamma Zendra, pappa Malvin samt draken Arrax.
Grundskola 4 Matematik
Första området för åk.5 inom matematiken kommer handla om hur man använder sig av stora tal. Kunna använda sig av de fyra räknesätten med stora tal.

Innehåll

Mål enligt Lgr-11 Du ska utveckla följande förmågor

använda olika matematiska begrepp

använda olika metoder för att formulera och lösa matematiska problem

föra och följa matematiska resonemang

 

Du ska kunna

 läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.

ordna tal efter storlek.

addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.

använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".

avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar och spela olika mattespel för att träna på de olika matematiska begreppen. Vi kommer att jobba i ma-boken, själv och i par och även arbeta en del praktiskt med problemlösning.

Olika matematiska begrepp som du behöver veta:

tiotusental                    hundratusental

rimligt                           romerska siffror

 

Vi bedömer din förmåga att

delaktighet vid genomgång där man för ett resonemang framåt

använda matematiska begrepp

kunna ordna tal efter storlek

lösa olika textuppgifter och problemlösning