Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra vanliga djur - klass 3

Skapad 2017-08-08 15:05 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola F – 9
I arbetsområdet kommer vi att läsa texter om några av de vanligaste djuren i Sverige. Vi kommer att utgå från lässtrategin "Spågumman" genom att förutspå och ställa hypoteser om innehållet. Vi tittar närmare på rubriker, bilder och bildtexter samt samtalar om våra egna kunskaper om ämnet. Vi kommer även att repetera och använda olika begrepp inom biologin för att förstå olika samband i naturen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med området vecka 34 - 40.

 

Du kommer att utveckla din förmåga att...

Svenska: Läsa och analysera faktatexter för olika syften.

NO: Använda biologins begrepp och modeller för att beskriva och förklara samband i naturen.

 

Du kommer att lära dig...

 • Fakta om några av våra vanligaste djur i Sverige.
 • Använda dig av lässtrategin "Spågumman" för att förutspå och ställa hypoteser om innehållet i texten.
 • Berätta om egna erfarenheter och kunskaper om de olika djuren.
 • Förstå och förklara begreppen pollinering, livscykel och näringskedja på ett enklare sätt.
 • Dokumentera de olika begreppen samt redigera ditt arbete efter kamratrespons.

 

Så här kommer vi att arbeta...

 • Läsa faktatexter och samtala om de olika djuren.
 • Stanna upp i textläsningen och reflektera kring det vi förutspått om texten.
 • Titta på film om de olika djuren.
 • Samtala om begreppen samt dokumentera med bild och text.

 

Så här ska du visa vad du har lärt mig...

 • Skriva ner dina förutspådda tankar "Spågumman" om en faktatext.
 • Göra en noggrann dokumentation samt kunna redigera den efter kamratrespons.
 • Beskriva ett av begreppen som en nyhetssändning - grupparbete.

Matriser

Kunskapskrav åk 1-3, NO, Wallbergsskolan

Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

NO - BIOLOGI, FYSIK, KEMI

Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: