👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och tabeller

Skapad 2017-08-08 15:28 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Arbete omkring tid och räknesätt. Kapitel 1 "Prima Formula Matematik"
Grundskola 5 Matematik
Hur lång är en minut? Hur många timmar har 360 dygn och hur många sekunder går det på 24 timmar? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Tid och tabeller".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar
 • använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, analog, digital

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt i de olika delarna. Vi kommer bl.a. ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Du kommer även att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta kommer att bedömas: Din förmåga att...

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • förstå och använda dig av aktuella begrepp i olika sammanhang
 • läsa av och använda en tidtabell
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • kunna förklara så att andra förstår
 • använda strategier vid problemlösning

Bedömning sker dels genom en diagnos och dels genom observationer i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6