👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 och 2

Skapad 2017-08-08 15:43 i Hertingsskolan Falkenberg
LPP:n tar upp elevernas förmåga vad gäller läsa, skriva, samtala, tala och lyssna.
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska kommer du få lära dig att läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att vi skall lära oss att:

 • läsa och förstå enklare texter
 • skriva och formulera enkla texter och använda skiljetecken på rätt sätt
 • berätta och skriva med en röd tråd
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen:

 • kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt
 • kunna använda skiljetecken på rätt sätt (åk1:punkt åk 2: punkt, frågetecken och utropstecken)
 • kunna berätta och skriva så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
 • kunna lyssna aktivt och återberätta i olika samtalssituationer

Du kommer att bli bedömd genom:

 • läsförståelsetest
 • hur du löser en skriftlig instruktion
 • din dagbok och dina händelseböcker
 • observationer och samtal

Bedömning finns i matrisen nedan samt i bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • olika skrivövningar
 • lästräning
 • läsförståelse
 • högläsning
 • samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling

TALA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter