👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk1

Skapad 2017-08-08 16:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik

Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, och med olika digitala mattespel. Vi kommer att arbeta inom talområdet 0-10.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du kommer att få utveckla förmågan att:
  förstå och använda talen inom talområdet 0-10
 • förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion
 • förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • känna till kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

Bedömning - vad och hur

 • Att du förstår :
  addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse.
 • Att du inom talområdet 0-10 kan talens grannar, antal-siffra och dela upp talen.
 • Att du förstår begreppen fler, färre och lika många.
 • Att du kan känna igen de geometriska formerna.

 

Bedömningen sker utifrån "Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning."

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av olika digitala mattespel och praktisk matematik. Vi arbetar i grupp, i par och enskilt. Vi pratar matematik och vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3