Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, politik, lagar och regler

Skapad 2017-08-08 20:53 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Inför riksdagsvalet 2014
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vem bestämmer i Sverige? Hur går till när man röstar? Vad händer när man bryter mot lagen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • förstå vad en demokrati innebär och hur demokratiska beslut fattas
 • kunna namnen på några politiska partier i riksdagen
 • känna till hur man kan påverka i samhället
 • förstå varför vi har lagar och regler samt hur dessa kan komma till
 • kunna använda begrepp som hör till arbetsområdet, till exempel demokrati, diktatur, riksdag, regering, rösträtt, lag och regel.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad en demokrati innebär och hur demokratiska beslut fattas
 • kunna ge exempel på några politiska partier i riksdagen
 • känna till hur man kan påverka i samhället
 • beskriva varför vi har lagar och regler samt hur dessa kan komma till
 • kunna använda begrepp som hör till arbetsområdet, till exempel demokrati, diktatur, riksdag, regering, lag och regel.

Detta kommer vi bedöma genom att:

 • lyssna på dig vid muntliga presentationer
 • observera din insats på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • skriva texter
 • läsa texter
 • se på filmer och bilder
 • skapa presentationer
 • samarbeta i grupper
 • kooperativa övningar
 • tipspromenad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: