👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning och återbruk.

Skapad 2017-08-08 21:25 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Vi skall lära oss bli miljöhjältar och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
Grundsärskola 3 – 6 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi skall lära oss bli miljöhjältar och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 • Vi skall träna på att sortera våra sopor.
 • Vi skall ta reda på vad som händer med soporna som vi kastat. 
 • Vi skall undersöka olika material och hur de påverkar miljön. 
 • Vi skall ta reda på vad man kan göra med saker som man inte vill ha, men som fortfarande går att använda. 
 • Vi skall skapa nytt av skräp.

Uppgifter

 • Sopsortera.

 • Utemiljön.

 • Återbruk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9

Matriser

VAA VEU KOM ES
Återvinning och återbruk.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
sopsortera
Jag vet var jag skall slänga skräp i klassrummet och kan göra det på uppmaning.
Jag vet var jag skall slänga skräp i några olika miljöer.
Jag är medveten om att sopor bör källsorteras och kan vara delaktig i det.
Utemiljön.
Jag kan delta i att hitta skräp ute.
Jag vet att jag inte skall slänga skräp på marken utan försöka hitta en papperskorg.
Jag har en viss förståelse för hur skräp och avfall påverkar djur och växter.
Återbruk.
Jag kan delta i att skapa av skräp.
Jag är deltar aktivt i att skapa av skräp.
Jag kan komma med egna ideer om vad och hur man kan göra.