Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förföljaren ht 2017

Skapad 2017-08-09 09:35 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den. Med utgångspunkt i läsningen av Magnus Nordins ungdomsroman "Förföljaren" kommer vi kicka igång årskurs 9 med att skriva olika typer av texter och lära oss om vad som är typiskt för en novell, ett reportage samt en resonerande text.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

-formulera sig och kommunicera i skrift

-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 -När du läser Förföljaren samt olika exempel på noveller och reportage visar du att kan läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur genom att sammanfatta texternas innehåll muntligt eller skriftligt samt genom att analysera texterna utifrån uppbyggnad.

-När du skriver tidningsreportage, novell och resonerande text visar du att du kan anpassa din text till syftet, att du skriver med variation och struktur samt att du anpassar din text till språkliga normer.  

-Du visar att du kan ge respons på dina kamraters texter. .  

-När du skriver och bearbetar dina texter visar du att du kan förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi samtalar även om genren deckare samt går igenom berättartekniska begrepp, såsom parallellhandling, kronologisk uppbyggnad, tillbakablickar,  allvetande författare och iakttagande författare.               

-Vi läser och pratar om genren deckare samt deckarens historia och några kända deckarförfattare. Vi kommer även in på skräckromanens uppkomst och några kända verk från den s k skräckromantiken.

-Vi läser exempel på tidningsreportage. Efter avslutad läsning skriver du ett reportage som handlar om boken.

-Vi läser exempel på noveller och vi tränar på att skriva den här texttypen.

-Vi tränar på att skriva resonerande text.

-Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

-Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande.

-Vi går igenom meningsbyggnad med satser och satsdelar för att öka variationen och korrektheten i skrivandet.

-Avslutningsvis genomför vi ett uppsatsprov samt ett läsförståelseprov från ett gammalt nationellt prov i svenska.

                                                                              

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur i samtal och läslogg samt i ett avslutande läsförståelsetest. (matris)

Din förmåga att skriva ett tidningsreportage, en novell samt en resonerandet text där du får med det som är typiskt texten vad gäller innehåll, språk och stil. (matris)

Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet. (matris)

Matriser

Sv
Läsförståelse och skriva reportage

Ny rubrik

Läsa och förstå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta och beskriva
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i läsloggen och i samtal och diskussioner.
Du förstår viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du har svårt för att se i vilken ordning händelserna sker. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.

Skriva reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Reportagets delar
Eleven har inte följt de instruktioner som har getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har någorlunda följt de instruktioner som getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och reportagets olika delar, såsom rubrik, ingress, brödtext, intervju, bild, bildtext och journalistens namn på ett korrekt och enkelt sätt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och har med reportagets olika delar, t ex rubrik, ingress, brödtext och intervju på ett personligt och intresseväckande sätt.
Intervjun
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor.
Eleven har skrivit en presentation av person som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor och även några öppna frågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna frågor som delvis har följts upp med följdfrågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna och personliga frågor som följs upp med följdfrågor.
Beskrivningar
Texten innehåller någon beskrivning som passar in i textens helhet.
Texten innehåller enkla gestalningar av platser och/eller personer.
Texten innehåller utvecklade gestaltningar av både personer och platser.
Texten innehåller välutvecklade och målande gestaltningar av personer och platser.
Ord
Eleven använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver varierat och använder beskrivande ord och faktaord där det passar in.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används för att skapa viss variation.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp sambandsord.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Regler för direkt anföring följs till viss del. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Eleven använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.

Sv
Skriva novell åk 9 ht 17

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Innehåll
Din text följer inte novellens drag och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån novellens drag och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till novellens drag och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Novellen är inte endast kronlogiskt uppbyggd, utan innehåller t ex tillbakablickar.
Din text är mycket väl anpassad till novellens drag och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Novellen är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling och/eller tillbakablickar.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.

Sv
Resonerande text

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnads-fel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnads-fel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser.
Menings-byggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av huvudsatser och bisatser.
Menings-byggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet.
Du skriver varierat och strävar efter att hitta uttryck som skapar bilder hos läsaren.
Du skriver varierat och använder skickligt olika stilgrepp som liknelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: