Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa år 2

Skapad 2017-08-09 11:00 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi ska leka och röra oss med glädje, både inne och ute!
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Du ska under läsåret leka och samtala om olika typer av lekar. Träna grunderna för de vanligaste bollspel, kasta-fånga-studsa och hantera tillhörande redskap. Detta varvas med olika muskel- och konditionsstärkande aktiviteter. Du ska också prova på nedvarvande och avslappnande aktiviteter. Du ska få lära dig hur en enkel karta fungerar och prova på hur det är att orientera sig med en sådan. Du kommer att delta i simundervisning under höstterminen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna din förmåga att röra dig allsidigt och arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du ska ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tron på din fysiska förmåga. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att använda begrepp kring dina idrottsupplevelser. Detta gör vi genom samtal kring och om viktiga begrepp.
Vi kommer att bedöma hur du utför de grovmotoriska grundformerna. Detta gör vi genom observationer i olika sammanhang. Vi kommer att bedöma hur du kan förstå och följa en karta. Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna ta emot och följa regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: