👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren 2017 Barkbåtar och vattendrag.

Skapad 2017-08-09 11:16 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Natur och miljö i vår närmiljö.
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Natur och miljö, NAO
I ämnet natur och miljö kommer vi att utforska närmiljön, våra svenska vanligaste träd och dess vattendrag. Vi återvinner naturmaterial och avslutar med en tävling.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med våra svenska vanligaste träd, läsa faktatexter och se på faktafilmer.

Vi kommer att arbeta med närområdets olika vattendrag.

I vår närmiljö kommer vi att göra fältstudier och undersöka samt göra experiment.

Vi kommer även att bygga barkbåtar från björken och återvinner då material från skogen samt avsluta med barkbåtsrace på Stadsbondgården i Halmstad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Olika naturtyper, till exempel sjö och äng.
  NAO  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Vatten och vattnets olika egenskaper.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO  E
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO  E

Matriser

ESE NAO
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.

ESE NAO
Natur och miljö bedömningsmatris (IVSÄR)

Människokroppen och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Människokroppens olika delar och deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex. smittspridning.
Människors sexualitet, lust och relationer.

Växter, djur och natur

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng
Växter, djur och deras livscykler, t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
Vatten och vattnets olika egenskaper.
Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
Några vanliga energikällor, t.ex. vattenkraft, vindenergi och olja.

Tid och rum

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, t.ex. raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer och timglas
Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Matematik och teknik

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
Geometriska former och begrepp, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.
Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, t.ex. prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
Teknik i vardagen, t.ex. telefon, dörr och stege.
Olika material och deras egenskaper, t.ex. hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och risker.