Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningen

Skapad 2017-08-09 11:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete med fokus på nyhetsartiklar och insändare.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa och skriva två olika tidningstexter; nyhetsartikel och insändare.

Innehåll

Mål för elev

Syftet med arbetsområdet Tidningen är att eleverna ska:

  • formulera sig i tal och skrift
  • läsa och analysera olika slags texter
  • anpassa sitt språk efter syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och normer

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi behandla följande centrala innehåll:

  • lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna
  • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
  • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter
  • skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext

Genomförande

Under arbetet kommer vi att läsa och analysera nyhetsartiklar och insändare. Fokus kommer ligga på texternas uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna kommer att göra uppgifter med koppling till texterna samt skriva egna texter. 

Redovisning

Eleverna redovisar sina kunskaper genom de uppgifter som görs där eleverna ska läsa, förstå och analysera texter. Avslutningsvis kommer de också få skriva båda nyhetsartikel och insändare. 

Elevinflytande

Eleverna kommer ha möjlighet att påverka vilka texter de ska läsa och arbeta med samt innehållet i sina egna texter.

 

 

Matriser

Sv SvA
Tidningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: