👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 v 34-40

Skapad 2017-08-09 11:51 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 6 Bild
Konstig konst eller vacker bild? Vi tycker så olika och det är spännande. Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften, t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Hur du kan använda dig av bilder för att uttrycka åsikter och för att utveckla din kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp. Följ med in i färgens och formens värld!

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?
Du kommer att få
- göra bilder med olika tekniker
- lära dig en del om kända konstnärer och deras bilder.
- arbeta med djupverkan; nära och långt ifrån.
- träna på att tolka och analysera bilder av olika slag.
- träna på att förbättra bilder med hjälp av respons
- träna på att utvärdera ditt arbete.

Hur?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få tydliga instruktioner till arbete med bilder/former av olika slag. Du kommer regelbundet att få reflektera över vad du lärt dig och hur arbetet gått. Du kommer också att träna på att ge och få kamratrespons och förbättra dina bilder utifrån det.

Du visar att du kan genom att:

 • Framställa bilder/former genom att använda olika tekniker, verktyg och material och presentera dem för andra, t ex klassen.
 • Ta och ge respons och visa att du vill utvecklas genom att omarbeta bilder
  Delta i diskussioner utifrån bilder från olika tider och kulturer
 • Framföra tankar och åsikter kring din tolkning av olika bilder
 • Utvärdera bildarbeten, muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • KÄNDA EUROPEISKA KONSTNÄRER

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
KUNSKAPSKRAV Åledsskolan åk 6 - BILD

E
C
A
Kommunicera med bilder
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser och genomarbetade uttrycksformer.
Jag kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har en tanke med budskapet men bilderna kan behöva lite förklaring.
Jag kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har ett tydligt budskap som många förstår.
Jag kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har ett tydligt budskap utifrån en personlig idé som många förstår.
Redskap för bildframställning
Du kan i arbetet använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.
Jag använder den teknik, de verktyg och de material jag trivs bäst med. Bör träna lite mer.
Jag väljer teknik, verktyg och material som passar med det uttryck jag vill få fram.
Jag använder olika tekniker, verktyg och material på ett självsäkert och varierat sätt. Jag har många idéer som jag använder för att skapa olika uttryck.
Bildkombination
Du kan kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt. Jag skapar bilder med olika djup.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt. Jag skapar bilder med olika djup och överskärningar
Idéutveckling
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan med lärarens hjälp få en idé eller göra en bild jag kommer på.
Jag har egna idéer men behöver stöd från läraren. Jag funderar över olika lösningar.
Jag har egna idéer och behöver ingen hjälp för att komma vidare. Jag funderar över olika lösningar och väljer en personlig.
Arbetsprocess
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag gör de uppgifter som ges. Jag kan följa instruktioner ett steg i taget. Jag blir klar i tid.
Jag prövar olika lösningar inom områden som jag känner mig säker på. Jag kan följa instruktioner i flera steg. Jag utnyttjar tiden bra.
Jag prövar på olika lösningar och vågar fullfölja mina idéer. Jag följer instruktioner och kommer även med egna idéer. Jag utnyttjar tiden maximalt.
Bildpresentation
Du kan presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och kan anpassa redovisningen till sammanhanget på ett ganska bra sätt.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och beskriva vad jag har gjort. Jag anpassar redovisningen till sammanhanget på ett bra sätt.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och beskriva hur jag gjort och mina tankar och idéer. Jag anpassar redovisningen till sammanhanget på ett mycket bra sätt.
Utvärdering
Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan berätta enkelt och kort om vad jag har arbetat med och enkelt beskriva hur mitt bildarbete blev.
Jag kan berätta och beskriva om vad jag har arbetat med och enkelt beskriva varför mitt bildarbete blev som det blev.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och förklara hur mitt val av teknik har påverkat resultatetet.
Bildanalys
Du kan föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag ser vad bilden berättar.
Jag ser vad bilden berättar och kan med hjälp förstå det underförstådda budskapet.
Jag kan läsa bilders underförstådda budskap och förklara det. Jag kan dra egna slutsatser utifrån egna erfarenheter.
Bildredigering
Du kan förändra en given- och en egenvald bild i ett enkelt redigeringsprogram.
På ett enkelt sätt kan jag förändra bilder.
På ett utvecklat sätt kan jag förändra bilder.
På ett välutvecklat sätt kan jag förändra bilder.