Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, vad är det?

Skapad 2017-08-09 12:00 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Teknik åk 1 vt-13
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik? Fanns det teknik på Emil i Lönnebergas tid och isåfall ser den likadan ut idag?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få söka och finna tekniska lösningar på Emils tid och titta på hur de fungerade.
Du ska få lära dig ord och begrepp och titta på hur tekniken har förändrats till idag. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma om du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar. 
Vi kommer också att bedöma om du kan ge exempel på teknisk utveckling över tid.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få lära dig ord och begrepp som hör till tekniken.
Du ska få undersöka vardagliga föremål, hur de fungerar och hur de är anpassade efter männikans behov.
Du ska få rita, skriva och fotografera.
Du ska få diskutera, se på film och läsa om teknik förr och nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: